Hlavní stránka Novinky !DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!
!DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!

!DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!


Tato informace je pouze pro rodiče dětí navštěvující pracoviště SLUNEČNÍ 1550/20.

Vážení rodiče,

z důvodu doporučení KHS (s odkazem na zákon č.258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví) v souvislosti s onemocněním COVID 19 jsme nuceni izolovat děti v mateřské škole na jednotlivé kolektivy (třídy) a tím zamezit vzájemný kontakt. Abychom nemuseli, z organizačních důvodu , přistoupit k drastickému omezení provozní doby, rozhodli jsme se děti izolovat do dvou samostatných kolektivů (tříd)  –  1.třída a 2.a 3. třída. Díky tomuto opatření  dojde k „méně bolestnému“  omezení provozní doby  na 7,30 – 16,30 hodin, zatím do 29.1.2021 a režimu dne v mateřské škole.

Toto opatření má nejen zamezit šíření onemocnění COVID 19, ale i v případě pozitivní osoby neuzavírat celé pracoviště.

Žádáme také rodiče, aby v areálu mateřské školy dodržovali pravidlo 3R (rouška, rozestupy, ruce-dezinfekce).

Toto opatření  platí od 21.1.2021.

V případě dotazů k tomuto opatření se neváhejte obrátit na ředitelku školy.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost

vedení mateřské školy