Hlavní stránka Novinky Nekrmte nutrie
Nekrmte nutrie

Nekrmte nutrie


Nekrmte s dětmi nutrie - jsou přemnožené!

Nutrie říční je invazivní nepůvodní druh velkého vodního hlodavce, který pochází z Jižní Ameriky a do Evropy byl dovezen za účelem farmového chovu.

V případě, že tento živočich nemá v přírodním prostředí přirozeného predátora, může dojít vlivem nekontrolovaného množení k narušení ekologické rovnováhy a k vytlačení domácích druhů volně žijících živočichů. K jeho přemnožení přispívají i mírné zimy a dostatek potravy.

Nutrie říční škodí hlavně vyhrabáváním nor s dlouhými chodbami, kvůli kterým dochází k výraznému narušení stability břehů. Nutrie poškozují jak kořenový systém břehových porostů, tak vlastní vegetaci a vzniká velké riziko sesuvu břehů, popřípadě i pád stromů.

Nutrie jsou též hostiteli pro nematodální parazity (zejména se jedná o druh Strongyloides myopotami napadající lidskou kůži).


Žádáme proto občany, aby nutrie nekrmili a tím nepřispívali k nekontrolovanému množení tohoto škůdce. Městská část se problematikou regulace nutrií intenzívně zbývá, vlastní odchyt organizuje správce vodního toku Lesy hl. m. Prahy.