Hlavní stránka Novinky Platby v MŠ
Platby v MŠ

Platby v MŠ


Platby za stravné a školné

Vážení rodiče, 

1) V případě, že bude mateřská škola otevřena v průběhu května (25.5.2020) a Vaše dítě nastoupí, budou platby za školné a stravné snížené o         poměrnou částku z důvodu uzavření zařízení více než polovinu dní v měsíci. (Děti budou v měsíci květnu chodit pouze jeden týden)

   O výši poměrné květnové částky za školné a stravné Vás budeme informovat emailem a na webových stánkách. Červnové platby budou ve       standardním režimu .

2) V případě, že dítě nenastoupí, platby jsou nadále pozastaveny.

 V Praze dne 07.05.2020                                                                                    

Renáta Pecáková, ředitelka školy