Hlavní stránka Novinky Covid v MŠ - MŠ Sluneční uzavřena
Covid  v MŠ - MŠ Sluneční uzavřena

Covid v MŠ - MŠ Sluneční uzavřena


Důležité upozornění, jak postupovat!

Vážení rodiče,
pracoviště mateřské školy Sluneční 1550/20 je z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 zatím uzavřeno do 3.11.2020.
Zákonní zástupci dětí, kteří byli v kontaktu s dítětem, které je covid pozitivní a v té době bylo infekční, byli telefonicky či ústně obeznámeni s dalším postupem. Ostatní děti, které nebyly v kontaktu s infekčním dítětem, mohou nastoupit, pokud nebudou mít žádné příznaky onemocnění COVID- 19 do
mateřské školy 4.11.2020 (bez testu). Stravu mají všechny děti do 3.11.2020 odhlášenou. Pokud by se situace v mateřské škole změnila, budete okamžitě informování. Prosím sledujte email a webové stránky školy. Stanovisko hygieny viz níže.
S pozdravem
vedení MŠStanovisko hygieny:
epidemiologickým šetřením byl shledán důvod pro karanténní opatření do 3. 11. 2020.
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují


  • domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
  • Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).
  • V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.


Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/…pdf


Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/…er/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/…tml

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. 

Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je
nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.
Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/