Hlavní stránka Novinky Covid v MŠ - Královice
Covid v MŠ - Královice

Covid v MŠ - Královice


Pro rodiče dětí, které navštěvují 4.třídu Králíčky - Pracoviště K Nedvězí 66.

Vážení rodiče,
k situaci, která nastala u Králíčků
zveřejňujeme vyjádření odborného referenta hygieny dětí a mládeže
Hygienické stanice hlavního města Prahy
Daniely Vondrákové.

Dne 16. 12. 2020, 17. 12. 2020 a 18. 12. 2020 byl/byla v kontaktu dítě/žák/personál 4.tř. Králíčci, pracoviště K Nedvězí 66 s osobou, která je Covid
pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření DO 26. 12. 2020, 27. 12. 2020 A 28. 12. 2020.

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ STANOVENÉ MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MZ ČR AKTUÁLNĚ ZAHRNUJÍ: DOMÁCÍ KARANTÉNU MINIMÁLNĚ  PO DOBU 10 DNŮ A VYŠETŘENÍ VÝTĚR Z KRKU A Z NOSU (RT-PCR TEST NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-COV 2) v rozmezí 5. až 7. dne  od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a VÝSLEDEK Z ODBĚRU BUDE NEGATIVNÍ, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů
od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního  zřetele (JEDNÁ SE O VÝJIMEČNOU SITUACI, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.),  se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů  od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ NEPŘIPOUŠTÍ MOŽNOST VOLBY A INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ, U KOHO TEST PROVÉST A U KOHO NIKOLI.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/…pdf


SEZNAM ODBĚROVÝCH MÍST VČETNĚ PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA NALEZNETE ZDE:
https://koronavirus.mzcr.cz/…er/

PŘI KARANTÉNĚ JE NUTNÉ ZŮSTAT V DOMÁCÍ IZOLACI. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/…tml

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky
kontaktovat ošetřujícího lékaře  a konzultovat s ním svůj zdravotní stav.  Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.),   je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci  o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře  telefonicky),  na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. ODBĚR JE JEN JEDEN A JE BEZPLATNÝ. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
HTTPS:/…NI/ [1]

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty  kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době DO 90 DNŮ OD UKONČENÍ IZOLACE PO PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další
COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/…tml

DANIELA VONDRÁKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9Links:
------
[1] https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/
[2] http://www.hygpraha.cz/
[3] http://www.hygpraha.cz/…tml