Covid  v MŠ

Covid v MŠ


MŠ Sluneční uzavřena

Vážení rodiče, 

zveřejňujeme vyjádření odborného referenta hygieny dětí a mládeže Hygienické stanice hlavního města Prahy Daniely Vondrákové. 

Dne 4. 1. 2021 byl/byla v kontaktu dítě/žák/personál Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření DO 14. 1. 2021.


KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ STANOVENÉ MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MZ ČR AKTUÁLNĚ ZAHRNUJÍ: DOMÁCÍ KARANTÉNU MINIMÁLNĚ PO DOBU 10 DNŮ A VYŠETŘENÍ VÝTĚR Z KRKU A Z NOSU (RT-PCR TEST NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-COV-2) v rozmezí 5. až 7. dne                od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Podrobnější informace obdrželi rodiče dětí z MŠ Sluneční prostřednictvím emailu. 

Žádáme vás, sledujte vaše emailové schránky i naše webové stránky. 

Děkujeme.