!!

!!


Pracoviště mateřské školy V Bytovkách je z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 uzavřeno do 8.2.2021

Vážení rodiče,

pracoviště mateřské školy V Bytovkách je z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 uzavřeno do 8.2.2021.

Zákonní zástupci dětí, které byly v kontaktu s osobami, které jsou covid pozitivní, budou telefonicky informováni o dalším postupu.

Děti, které nebyly v kontaktu s infekčními osobami, budou moci (pokud nebudou mít žádné příznaky onemocnění COVID 19) nastoupit do mateřské
školy bez testu 9.2.2021.
Stravu mají všechny děti od 3.2 do 8.2.2021 odhlášenou.

Pokud by se situace v mateřské škole změnila, budete okamžitě informování. Prosím sledujte email a webové stránky školy. Stanovisko hygieny viz níže.

S pozdravem
Renáta Pecáková
ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanovisko hygieny

Vážená paní ředitelko,

Dne 27. 1. – 29. 1. 2021 bylo/byl v kontaktu dítě/pedagog/externista Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením
byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 6. 2. – 8. 2. 2021. (dle data poslední přítomnosti ve škole).

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7.
dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a
výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/…er/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani
jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/…tml

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat              v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informací o probíhající karanténě.


 Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékařelektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty
kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn
rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi
povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom,
že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění
uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/…tml

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.


RENÁTA BARKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

renata.barkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 733 673 901