!!

!!


Karanténa v MŠ V Bytovkách prodloužena.

Vážení rodiče,

z důvodu nových covid pozitivních pracovnic se prodlužuje karanténa do 12.2.2021. Zákonní zástupci dětí, které navštívily mateřskou školu ve dnech 1.2. a 2.2.2021, budou telefonicky informováni o dalším postupu. Níže posílám stanovisko hygieny.

s pozdravem
Renáta Pecáková
ředitelka školy

MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10
IČO 72550252

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážená paní ředitelko,

z důvodu nového zjištění covid+ osoby, bude prodloužena karanténní opatření vytipovaných dětí dle docházky, které byly ve škole dne                        

1. 2. - 2. 2. 2021 do dne 11. 2. – 12. 2. 2021.

V případě že se karanténa z důvodu nového případu v kolektivech prodlužuje (nebo i v domácnosti) např. o 2 či 3 dny nebo i víc dnů –
První odběr se provádí standardně 5.-7. den od posledního kontaktu (nejdéle 10. den), pokud je zjištěn nový případ = nový odběr 5.-7. den
od posledního kontaktu.

Pro nově vytipované osoby, které byly v kontaktu s Covid pozitivním dne 1. 2. - 2. 2. 2021 byly shledány důvody pro karanténní opatření do 11.
2. – 12. 2. 2021.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr        z nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději
však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/…pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/…er/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/…tml

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě
postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty
kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní
osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

http://www.hygpraha.cz/…tml

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení
osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

RENÁTA BARKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCHMěšická 646/5, 190 00 Praha 9

renata.barkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz+420 733 673 901