Hlavní stránka Novinky Balíček finanční úlevy ve školství
Balíček finanční úlevy ve školství

Balíček finanční úlevy ve školství


Balíček okamžité pomoci Pražanům pomůže rodičům se zaplacením školného, stravného nebo družin v našich MŠ, ZŠ a ŠJ. Žádat můžete i o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.

Kompletní informace včetně zodpovězení nejčastějších otázek najdete na: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci

Prosíme, najděte si zde dotaz dříve, než zavoláte ředitelce školy. Děkujeme.