Běžný provoz na všech pracovištích naší mateřské školy

Běžný provoz na všech pracovištích naší mateřské školy

Vážení rodiče, na základě informace poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy lze do základních škol určených pro děti vybraných skupin zaměstnanců zařazovat v nezbytných případech i děti zaměstnanců z mateřských a základních škol. Tuto možnost naše zaměstnankyně využily, a proto od jsme schopni zajistit běžný provoz na všech pracovištích mateřské školy. S pozdravem Renáta Pecáková