Hlavní stránka Lvíčata - Akce třídy

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


  AKCE TŘÍDY: 

  13.5.Divadelní představení "Kůzle".
  14.5.Projekt „Zahrada jako odpověď“- Pokus obarvení květiny – Polytechnická učebna.
  19.5.Fotografování dětí
  25.5.Polodenní výlet „S Rákosníčkem k rybníku Brčálníku"
  27.5.Projektový den „Cesta kapky vody“.
  1.6.Slavíme "Den dětí".
  7.6.Projekt „Zahrada jako odpověď“- Herbář květin - Polytechnická učebna.
  17.6.Večerníčkova letní slavnost.
  23.6.Celodenní výlet "Farma Bláto".
  25.6. - 26.6.Přespávání s předškoláky v MŠ: „Z pohádky do pohádky aneb loučení s Večerníčkem“.