Hlavní stránka Slůňata - Akce třídy


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


  AKCE TŘÍDY:

  13.5.Divadelní představení "Kůzle"
  18.5.Polodenní výlet: „S Čmeldou a Brumdou na louce.
  19.5.Projekt „Zahrada jako odpověď“ – Květinový den (Polytechnická učebna).
  19.5.Fotografování dětí.
  25.5.Polodenní výlet „K Rákosníčkovu rybníku".
   1.6. Slavíme "Den dětí"
   9.6. Projekt „Zahrada jako odpověď“- vyrábíme dopravní prostředky (Polytechnická učebna).
   17.6. "Večerníčkova letní slavnost". 
   23.6. Celodenní výlet "Farma Bláto".
   28.6. Projekt „Zahrada jako odpověď – pokusy s vodou (Polytechnická učebna).