Hlavní stránka Králíčci - Akce třídy

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


AKCE TŘÍDY : 

11.5.Dopoledne od 8.30 hod. zahájení projektu Motýl Emanuel a Maková panenka vaří léčivý sirup.
13.5.Divadelní představení "Kůzle". 
17.5.Fotografování dětí. 
27.5.Dopoledne sraz do 8.00 hod. v Královicích. Výjezd do polytechnické kryté učebny - altánu - pracoviště Sluneční. Výroba vodního mlýnku „Projekt zahrada jako odpověď“. Pozorování biotopů louka, les. (Dle epidemiologické situace)
1.6.Slavíme "Den dětí". 
4.6.Dopoledne od.8.30 hod pěší výlet do Netluk – pozorování přírody, hmyzu a hospodářských zvířat.
15.6.Dopoledne sraz 8.00hod v Královicích. Výjezd do polytechnické učebny pracoviště Sluneční. (Dle epidemiologické situace). Projekt „Zahrada  jako odpověď“ – písková zóna pozorování a práce s proudem vody, tvoření pomocí písku a vody, zacházení s vodními zdroji.
17.6.Odpoledne "Večerníčkova letní slavnost"
21.6.Odpoledne 16.30 hod. rozloučení se šk. rokem v Královicích. (Dle epidemiologické situace).
22.6.Celodenní výlet "Farma Bláto".
25.6. Dopoledne od 8.30 hod. karneval ke světovému dni námořníků.