Hlavní stránka Sponzorování

Jako projev poděkování za naši dobrou péči o děti nám rodiče poskytují nejrůznější sponzorské dary, kterých si velmi vážíme. Předem děkujeme Všem, kteří se rozhodli nebo rozhodnou přispět našíformou jakéhokoli daru.

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME!

Nejčastější otázky:

  • Je možné sponzorovat mateřskou školuhlediska odpočtu na daních?       

Ano. Školku sponzorovat lze. Mateřská škola je vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školky nebo výuku.

 

  • čemu školka smí sponzorský dar využít?

 Sponzorské dary budou použity zejména na zajištění základní činnosti školky, např. nákup vybavení do tříd, školní zahrady, tělocvičny či šaten. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, hračky, nebo výtvarné vybavení, učební pomůcky pro předškolní děti. Dar nebude použit na osobní náklady (mzdy, odměny, apod.).

 

  • Jaké jsou podmínky pro sponzorování školky?

Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.).

 

Fyzické osoby

§  hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,-

§  maximálně 10% ze základu daně

 

Právnické osoby

§  hodnota daru minimálně 2.000,-

§  maximálně 5% ze základu daně

§  odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

 

  • Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložitlednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru školce.

 

  • Jak je to z hlediska odpočtu na daních?

Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinouúnorovou nebo březnovou výplatou

Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru a provede vyúčtování  v rámci svého daňového přiznání.

 

  • Kolik lze ušetřit na daních, jestliže školce věnujete sponzorský dar?

Vše je závislé na výši daňového základu a příslušné daňové skupině.

Jestliže se nacházítedaňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000,- , úspora na dani bude 250,- .

 

  • Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školkou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží i jako doklad, k  odečtu  z  daníJestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, školka se touto smlouvou  zavazuježe dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy a konkrétní účel použití daru je pro obdarovaného závazný.

 

  • Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary školce věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním  předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školky musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školku je vždy praktičtější finanční dar. Na pořízení věcí je jednodušší se domluvitředitelkou mateřské školy, která nejlepší přehled, jaké vybavení školka potřebuje.