Hlavní stránka Zápis do MŠ Sluneční 2018/2019
19.6.2019

VÁŽENÍ RODIČE, DNEŠNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 JE URČENÁ PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH DO BUDOVY MŠ SLUNEČNÍ - SLUNEČNÍ 1550/20 A DO KRÁLOVIC - K NEDVĚZÍ 66! 

O INFORMATIVNÍ SCHŮZCE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH DO BUDOVY V BYTOVKÁCH 803 BUDETE VČAS INFORMOVÁNÍ! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ .4.6.2018

VÁŽENÍ RODIČE, INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ 19.6.2018 OD 17:00 HOD. V JÍDELNĚ MŠ SLUNEČNÍ.  ÚČAST NUTNÁ.30.5.2018                                                              

Přijaté děti do mateřské školy Sluneční na školní rok 2018/2019


Registrační čísla přijatých dětí do mateřské školy Sluneční 2018/2019 
FORMULÁŘE K ZÁPISU


        JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

        Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 


 •  Formulář určený pro vyplnění na počítači a následné vytištění: 

          Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 


 •  Formuláře určené pro vytištění a následné vyplnění rukou:

         Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 

       
        Souhlas s použitím kontaktních údajů (zápis do MŠ 2018/2019) 


         Vyjádření dětského lékaře k přijetí dítěte do mateřské školy  


         Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte  

         


12.3.2018

POZOR ZMĚNA!!! ZÁPIS DO MŠ SE BUDE KONAT DNE 9.5.2018 A 10.5.2018 V MŠ SLUNEČNÍ OD 13:00 DO 17:00 HOD! 


V souvislosti se změnou ŠZ předává zřizovatel do MŠ a ZŠ seznam spádových dětí podle jejich trvalého pobytu.
Potvrzení tedy úřad nebude rodičům za úhradu vystavovat !
V souladu s obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech MŠ, se
uskuteční zápis v kmenových MŠ ( podle spádových obvodů=ulic).


Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20


 místo výkonu Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10 - Uhříněves : 

 Firkušného, Hulanova, Ingrišova, Jupiterova, K Sokolovně, K Uhříněvsi (k. ú. Uhříněves), Karla Zicha, Merkurova, Měsíční, Netluky, Plutova, Přátelství - or. č. lichá od 107 výše, or. č. 82 výše; dále č. p. 1, 684, 687,688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 748, 749, 750, 751, 752, 830, 831, 963, Rozdělená, Saturnova, Sluneční, Uranova, V Kuťatech, Václava Trojana, Venušina, Vlasty Průchové.


místo výkonu K Nedvězí 66, 103 00 Praha 10 - Královice : 

Blažkova, Do Podkovy, Fischlova, K Netlukám (k. ú.Uhříněves, k. ú. Hájek u Uhříněvsi), K Uhříněvsi (k. ú. Královice), Ke Královicům, Křesadlova, Pod Jankovem, Pod Markétou, Pod Oborou, Pod Přehradou, Před Oborou, Předpolní, U Koloděj, U Markéty, U Mezníku.


12.2.2018

Školské  obvody  mateřských škol :

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol


<br>

Zápis do mateřské školy Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 na školní rok 2018/2019


Zápis do MŠ se bude konat dne 9.5.2018 a 10.5.2018 v MŠ Za Nadýmačem od 13,00 – 17,00 hodin.
V MŠ Za Nadýmačem se bude konat zápis pro všechny školy zřizované MČ Praha 22 (MŠ Sluneční, MŠ Za Nadýmačem, MŠ Pitkovice).