Hlavní stránka Zápis do MŠ Sluneční 2020/2021


DODATEČNĚ PŘIJATÉ DĚTI 


REGISTRAČNÍ ČÍSLA PŘIJATÝCH DĚTÍ Upřesnění informací k zápisům do MŠ ke dni 22. 4. 2020


Vážení rodiče,
na základě více právních výkladů k vydanému opatření MŠMT k prokázání stanoveného očkování je na doporučení RMČ Praha 22 možné v současné mimořádné situaci k přihlášce doložit pravidelné očkování:


·  vyjádřením dětského lékaře o pravidelném očkování přihlašovaného dítěte v souladu § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Lékaři v Uhříněvsi jsou o tom informováni a lze se dohodnout na době vyzvednutí i zaslání elektronickou formou. Akceptujeme vyjádření lékaře i na jeho vlastním formuláři.


nebo


·  čestným prohlášením, že dítě je řádně očkované (podle vzoru) a kopií očkovacího průkazu. Lékařské vyjádření následně doložíte dodatečně v průběhu správního řízení.


Ostatní informace k zápisům, včetně termínů zůstávají beze změn.
Prosím volejte, čekáme na Vaše dotazy, pomůžeme Vám.


V Praze dne 22.4.2020  

Renáta Pecáková, ředitelka školyRodiče (zákonní zástupci dětí), prosím, přinášíme ZMĚNU TERMÍNU a aktuální informace k zápisům do mateřských škol s ohledem na preventivní kroky proti šíření koronaviru a všechna vládou vyhlášená aktuální opatření souvisejících s nouzovým stavem.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 


ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 


ŽÁDOST O ZPĚTVZETÍ 


V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ SE OBRAŤTE NA ŘEDITELKU ŠKOLY MŠ SLUNEČNÍ RENÁTU PECÁKOVOU.