Hlavní stránka Zápis do MŠ Sluneční 2022/2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023

 

Přijaté děti - dodatečný zápis  


PRODLOUŽENÍ DODATEČNÉHO ZÁPISU - MŠ SLUNEČNÍ, PRAHA 10 - ODLOUČENÉ
PRACOVIŠTĚ K UHŘÍNĚVSI 6, PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Dodatečný zápis se prodlužuje do 25.8.2022.

Přihlášky můžete odevzdáte/pošlete:
1) Prostřednictvím své datové schránky
2) Naskenované emailem
3) Osobně na pracovišti MŠ Sluneční, Sluneční 1550/20, Praha 10
Uhříněves, a to od 22.8. do 25.8.2022 od 8,00 do 14,00 hodinDodatečný zápis do MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - odloučené pracoviště K Uhříněvsi 6, Praha 10 - Královice pro školní rok 2022/2023


INFORMACE K DOPLŇKOVÉMU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 (odloučené pracoviště mateřské školy K Uhříněvsi 6, Praha 10 – Královice) 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 – do místa výkonu K Uhříněvsi 6, Praha 10 - Královice 


ŽÁDOST K PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 do místa výkonu K Uhříněvsi 6, Praha 10 - Královice  Директорка Слунецького дитячого садка (MŠ Sluneční) Прага 10 оголошує додатковий запис на дошкільну освіту 2022/2023 до місця виконання K Uhříněvsi 6,104 00 Praha 10 Královice.

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу Vážení rodiče,

k 2.6.2022 je ukončený zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených MČ Praha 22 (MŠ Sluneční, MŠ Za Nadýmačem, MŠ Pitkovice).

Pokud se Vaše dítě do mateřských škol nedostalo a budou mu tři roky do 31.8.2022, kontaktujte prosím zřizovatele (pana radního za školství Radovana Koutského).

Ředitelky MŠ


Registrační čísla přijatých dětí - 5. kolo přijímacího řízení  


Registrační čísla přijatých dětí - 4. kolo přijímacího řízení  


Registrační čísla přijatých dětí - 3. kolo přijímacího řízení 


Registrační čísla přijatých dětí - 2. kolo přijímacího řízení  


Registrační čísla přijatých dětí - 1. kolo přijímacího řízení Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/slunecni

Dále Vás program navede, jaké další kroky je třeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

S pozdravem

Renáta Pecáková

MŠ Sluneční

26.4.2022
Jak přihlásit dítě do mateřské školy 


Oznámení zahájení individuálního vzdělávání.


Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022/2023


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.Vážení rodiče,

vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině bude tento rok probíhat zápis ve dvou termínech.

Protože stále ověřujeme některé informace, budou podrobné informace k zápisu, a s tím spojené formuláře, zveřejněny na našich webových stránkách až 4.4.2022.

Zápis č.1

Zápis do MŠ pro děti dle § 34 školského zákona (běžný zápis) v termínu 4.5. a 5.5. 2022

Zápis č. 2

Zápis do MŠ pouze a výlučně pro děti:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR,   který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.   Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Termín zápisu č.2 je stanoven na 14.6.2022 a veškeré informace k tomuto zápisu včetně   formulářů  budou zveřejněny v průběhu dubna 2022.


Zápis pro školní rok 2022/2023 se bude konat dne 4.5. a 5.5.2022 v ředitelně MŠ od 13,00 – 17,00 hodin.


Informace k zápisu a příslušné formuláře budou aktualizovány na webových stránkách školy v průběhu března 2022.