Hlavní stránka Organizace dne

ORGANIZACE CHODU MŠ

Organizace a provoz MŠ vychází z předcházejících zkušeností a z požadavků rodičů.

Provoz školy je od 7.00 hod. – 17.00 hod.

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení. 

Uspořádání dne:

7:00 – 8:30

8:30 – 8,50

Scházení dětí - děti ze všech tří tříd se scházejí do 7:30 v Žirafkách, ranní hra dle volby a přání dětí

didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní učení ve skupinkách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, komunitní kruh

8:50 - 9:30

Hygiena,  přesnídávka 

9:30 - 10:00

Pokračování volných her, řízených pohybových aktivit nebo programově řízených činností

10:00 - 11:15  

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11:45 - 12:30

Oběd, hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek

12:30 - 14:00  

Odpočinek-odpolední klidové činnosti, náhradní aktivity pro děti, které nespí

14:00 - 14:45

Vstávání, hygiena, TV chvilka, svačina  

14:45 - 16:0016.00 – 17:00 

Spontánní aktivity dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ  
Odchod dětí do 1 třídy

 

 Individuální činnosti, odchod domů


Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Odchod dětí domů po obědě je umožněn od 12:30 hodin.