Hlavní stránka Platby ve školce
Stravné a školné

Školné se platí vždy bankovním převodem na účet školy:
 • číslo bankovního účtu: 19-3262044349/0800
 • variabilní symbol: viz přidělený VS dítěte
 • částka: 945 Kč měsíčně
 • platba se provádí měsíčně do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
 • vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně 
 • vzdělávání v posledním ročníku dítěte s tělesným postižením se poskytuje bezúplatně
 • úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) se stanovuje na  0,- Kč

Stravné se platí vždy bankovním převodem na účet školy:
 • číslo bankovního účtu: 19-3262044349/0800
 • variabilní symbol: viz přidělený VS dítěte
 • částka:    děti I.kat. děti MŠ 3-6 let 1177,-- Kč měsíčně  
                 děti II.kat. děti MŠ 7 let  1243,-- Kč měsíčně 
 • platba se provádí měsíčně do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ PROSÍM NESLUČUJTE.

Platba stravného je zálohová a bude pololetně vyúčtována dle skutečného počtu odebraného denního stravného.

Dítě, které je přijato do MŠ, se stravuje vždy!

 1. Stravné nebude započítáno, pokud bude dítě omluveno do 7:30 hod. předcházejícího dne.  (platí pro děti z detašovaného pracoviště V Bytovkách).

 • Týká se i odpoledních svačin. Pokud tedy dítě půjde domů po obědě ve středu, je třeba mu odpolední svačinu odhlásit nejpozději v úterý do 7:30 hod.
 • Pokud dítě bude chybět v pondělí, je třeba jej odhlásit ze stravování nejpozději v pátek do 7:30 hod.

    2. Stravné nebude započítáno, pokud bude dítě omluveno do 7:40 hod. předcházejícího dne.  (platí pro z detašovaného pracoviště Královice).

 • Týká se i odpoledních svačin. Pokud tedy dítě půjde domů po obědě ve středu, je třeba mu odpolední svačinu odhlásit nejpozději v úterý do 7:45 hod.
 • Pokud dítě bude chybět v pondělí, je třeba jej odhlásit ze stravování nejpozději v pátek do 7:40 hod.

    3. Stravné nebude započítáno, pokud bude dítě omluveno do 7:45 hod. předcházejícího dne.  (platí pro děti v MŠ Sluneční).

 • Týká se i odpoledních svačin. Pokud tedy dítě půjde domů po obědě ve středu, je třeba mu odpolední svačinu odhlásit nejpozději v úterý do 7:45 hod.
 • Pokud dítě bude chybět v pondělí, je třeba jej odhlásit ze stravování nejpozději v pátek do 7:45 hod.


V případě, že dítě náhle onemocní a rodiče jej nestihnou omluvit do 7.00 hodin, je možné vyzvednout si jídlo ve vámi přinesené nádobě.

Pokud bude dítě ze stravování odhlášeno podle výše uvedených pravidel, bude automaticky omluveno také z docházky.

V případě, že omluva ze stravování pro vás není podstatná, je potřeba absenci dítěte dle školního řádu  omluvit  a to do 8.30 hod.

Kontaktní osoba : Simona Mendlova, hospodarka@msslunecni.cz