Hlavní stránka Školní rok 2016/2017

Sbírka víček pro Maximka Čejkovského

 • Maxim
  je šestiletý chlapeček, který se již od narození potýká s mnoha zdravotními problémy. Ty začaly nefunkčním tlustým střevem, pak se přidalo špatné dýchání, polykání, epilepsie a také pohybové omezení. Prosíme o pomoc při sbírání víček z PET lahví. Sbírají se všechna šroubovací víčka z PET lahví od vod a limonád, dále i od džusů, mléka a pivních sudů. Nasbíraná víčka se odvezou do výkupny plastů, kde za ně bude vyplacena odměna. Penízky z nasbíraných víček poputují na kompenzační a zdravotní pomůcky pro Maximka, který to v životě neměl vůbec jednoduché. Více informací o Maximkovi se můžete dozvědět na jeho webových stránkách v sekci ,,moje dosavadní pouť životem“. http://www.maximek.eu/

  PŘEDEM DĚKUJEME VŠEM, KDO CHTĚJÍ POMOCI.

  Rodina Čejkovských

 • Víčka z PET lahví sbíráme po celý rok do připravených nádob. VELMI DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!!! 

Sluneční jarmark pro skřítka šafránka 

 • naše mateřská škola uspořádala 27.5.2017 na zahradě MŠ Sluneční "Sluneční jarmark" při kterém se vybralo krásných 4735,- Kč. 
 • rodiče a přátelé školy mohli zakoupit drobné dárky, které děti připravily a mohli podpořili tak, dobrou věc
 • http://www.safrandetem.cz/uvod/
 • ŠAFRÁN dětem je nestátní nezisková organizace pracující na bázi obecně prospěšné společnosti.

  Poslání organizace:
  Podpora identity a jedinečnosti dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své biologické rodiny a rané dětství prožívá v ústavním zařízení.

  Vize organizace:
  V celkovém procesu transformace sociálního systému, zaměřit pozornost na dítě s cílem eliminovat jeho traumata spojená se změnou místa a dosavadních jistot způsobená přechody (kojenecký ústav – náhradní rodina, kojenecký ústav – dětský domov, kojenecký ústav – biologické rodina) a pomoci mu v procesu sociální adaptace.

  • Mise organizace: Bezpečná stopa
  • Hodnoty organizace: Láska, Důvěra, Smysl, Radost, Sounáležitost
  • Činnost organizace:Služba průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí
Poslání, cíle a druh poskytovaných služeb:

Podporovat a rozvíjet projekty a služby, které zvyšují kvalitu života dětí se speciálním zaměřením na děti,které prožily v raném věku trauma z odloučení od svých rodin.

Podporovat a iniciovat projekty a služby, které usnadňují dítěti přechod z ústavního prostředí do náhradní rodiny a pomáhat pečujícím dítěte porozumět jeho návykům a specifikám v komunikaci a kontaktu.

Rozvíjet aktivity podporující inovační metodiky a projekty napomáhající k harmonickému rozvoji mezilidských vztahů a nalezení nových cest k lepšímu porozumění mezi dětmi a dospělými.


Zvyšovat kvalitu péče o dítě a rodinu prostřednictvím vzdělávací, informační a osvětové činnosti.