Hlavní stránka Prázdninový provoz

7.1.2019

Přihláška k prázdninovému provozu Prázdninový provoz je určen pouze pro děti navštěvující naší mateřskou školu Sluneční. Provoz bude probíhat v hlavní budově v MŠ Sluneční a bude zajištěn od 15.7.2019 do 2.8.2019.


Závazný zájem na prázdninový provoz bude zjišťován od 7.01.2019 do 28.02.2019, kdy budou na webových stránkách školy k dispozici přihlášky, které je nutno vyplnit a podepsat, osobně předat v ředitelně školy.


Informace k prázdninovému provozu:

  • ·  Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 28.02.2019.
  • ·  V rámci rodičovské solidarity, prosíme maminky na rodičovské dovolené o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.
  • ·  Platby proveďte v termínu 01.04.- 30.04.2019 na uvedený účet školy.


Platby: 

  • Školné - 1 týden 180,- Kč

                   - 2 týdny 360,- Kč

                   - 3 týdny 540,- Kč

                    na účet školy 19-3262044349/0800; VS stejný, který uvádíte při běžných platbách. Specifický symbol 1.


  • Stravné - 1 týden 195,- Kč
                     - 2 týdny 390,- Kč

                     - 3 týdny 585,- Kč

                     na účet školy 19-3262044349/0800; VS stejný, který  uvádíte při běžných platbách. Specifický symbol 2.


  • ·  K prázdninovému provozu bude přijato pouze dítě přihlášené v daném termínu tj.do 28.02.2019 a platby budou uhrazeny do 30.4.2019                  
  • ·  Školné a stravné je vratné pouze v případě doložení potvrzení od lékaře.