Hlavní stránka Prázdninový provoz

Závazný zájem na prázdninový provoz bude zjišťován od 11.1.2022 do 31.3.2022. Provozní doba od 7,30 – 17,00 hodin.
Prázdninový provoz je určen pouze pro děti navštěvující Mateřskou školu Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 (pracoviště Sluneční, K Nedvězí, V Bytovkách). Provoz bude probíhat v hlavní budově mateřské školy (Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10). Kapacita dětí 73.


Informace k prázdninovému provozu:

  • Termín odevzdání přihlášky je stanoven do 31.3.2022. Přihlášky vám jsou k dispozici zde na webových stránkách. 
  • Kapacita prázdninového provozu je 73 dětí. V rámci rodičovské solidarity proto žádáme o zvážení nutnosti využití, aby se dostalo především       na děti pracujících rodičů.
  • Platby proveďte v termínu 1.4.2022 - 30.4.2022 na uvedený účet školy.

Platby:

  • školné prosím uhraďte na účet školy 19-3262044349/0800; VS stejný, který uvádíte při běžných platbách; specifický symbol 1; do poznámky pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte a text „Prázdninový provoz“.
  • stravné na účet školy 19-3262044349/0800; VS stejný, který uvádíte při běžných platbách; specifický symbol 2; do poznámky pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte a text „Prázdninový provoz“.
K prázdninovému provozu bude přijato pouze dítě přihlášené v daném termínu tj. do 31.3.2022.Platby musí být uhrazeny do 30.4.2022 (musí
již být na účtu mateřské školy).

Důležité informace k prázdninovému provozu najdete na přihlášce k prázdninovému provozu.


Školné a stravné je vratné pouze v případě doložení potvrzení od lékaře.


Prázdninový provoz 2021/2022 


Přihláška k prázdninovému provozu 2021/2022