Hlavní stránka Prezentace školy - školní rok 2017/2018

Výtvarná soutěž ,,Blízká setkání s ... netopýry"

 • Česká společnost pro ochranu netopýrů vyhlásila literární a výtvarnou soutěž pro děti z pražských mateřských, základních a středních škol na téma ,,Blízká setkání s ... netopýry".
 • Této soutěže se zúčastnily děti ze třídy Lvíčat.


Výtvarná soutěž "Můj sen"

 • výtvarně-keramická soutěž pro děti navštěvující i nenavštěvující zájmové kroužky DDM Praha 10 – dům UM na téma „Můj sen".
 • děti ze třídy Králíčků se umístily na třetím místě.
 • děti ze třídy Lvíčat se umístily na prvním místě.


Vítání občánků v Královicích

 • 14. března 2018 děti ze třídy Králíčků vystoupily na vítání občánků v Královicích.

46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018 (MDVV)

 • Mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila desetiletí 2018-2028 Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný rozvoj, a proto jsme se rozhodli zvolit jako hlavní téma 46. ročníku soutěže: VODA NAD ZLATO.
 • Této soutěže se zúčastnily děti ze třídy : Lvíčata a Žirafky.


Rozsvícení vánočního stromu v Uhříněvsi

 • V neděli 3.12.2017 proběhlo zahájení vánočního období, kde vystoupily předškoláci ze 4. třídy - Králíčci. 

Výtvarná soutěž "Uhříněveský zvoneček"

 • 12. ročník soutěže pořádaný ZŠ nám. Bří Jandusů.
 • V kategorii kolektiv vyhrála třída Slůňátek. 

Výtvarná soutěž ke 130. výročí Josefa Lady

 • Svazek obcí Ladův kraj a obec Hrusice vyhlásil 7. ročník výtvarné soutěže pro děti ke 130. výročí narození Josefa Lady na motivy jeho literární tvorby pro děti.
 • Této soutěže se zúčastnily děti  ze 4. třídy - Králíčci.Výtvarná soutěž "Pomáháme zvířatům" v Toulcově dvoře v Praze 10


 • U příležitosti ,,Mezinárodního dne zvířat" se konal v Toulcově dvoře v Praze již 12. ročník výtvarné soutěže ,,Pomáháme  zvířatům". 
 • V kategorii 3-6 let se umístil Jakub Lukáš ze 4. třídy - Králíčci na 1. místě.