Hlavní stránka Informace o projektu


Mateřská škola Sluneční realizuje projekt s názvem Zahrada jako odpověď. 


Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání poskytovaného žákům Mateřské školy Sluneční v Uhříněvsi, a to prostřednictvím zlepšení podmínek pro výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO a polytechnických dovedností. Projekt reaguje na problém nedostatečné úrovně podmínek a vybavení pro výchovu v těchto oblastech. 

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce zahrady MŠ Sluneční. 

Výstupem projektu budou venkovní učebny na výchovu k udržitelnému rozvoji, podpoře EVVO a polytechnických dovedností zasazené do jednotné koncepce zahrady – přirozeného prostředí přírody.


 Předpokládá se, že zajištění vhodného zázemí pro žáky přispěje k zavedení nové koncepce výuky a výchovy dětí z MŠ Sluneční. Projekt bude mít pozitivní dopad na rozvoj klíčových kompetencí dětí, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a manuálním činnostem.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.


Projekt: Zahrada jako odpověď  


Metodické listy k projektu