Hlavní stránka Hrošíci - Akce třídy

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


AKCE TŘÍDY: 

13.5.Fotografování dětí.
17.5.Divadelní představení "Kůzle"
20.5.
Polodenní výlet do Obory – tvoření v plenéru.
24.5.Projekt „Zahrada jako odpověď“ – dřevěné akvárium (polytechnická učebna) – celodenní výlet MŠ Sluneční.
 1.6. Slavíme "Den dětí".
 8.6. Projekt „Zahrada jako odpověď“- vyrábíme dopravní prostředek (polytechnická učebna) – celodenní výlet MŠ Sluneční.
 10.6. Celodenní výlet „Podleský rybník“.
 17.6. "Večerníčkova letní slavnost. 
 24.6. Celodenní výlet "Farma Bláto"