Hlavní stránka Projekt ŠABLONY OP PPR PRO MŠ SLUNEČNÍ

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Číslo výzvy: 07_19_071

Název výzvy: OPPPR_54. výzva SC 4.2 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II 


Projekt ŠABLONY OP PPR PRO MŠ SLUNEČNÍ reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002027 je spolufinancován Evropskou unií. 


Cílem projektu je:

- rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ)

- podpořit děti s OMJ, kteří navštěvují naší školku, a nejen ty. Pro tento účel bude realizována personální podpora na MŠ (dvojjazyčný asistent pedagoga), komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.


Projekt ŠABLONY OP PPR PRO MŠ SLUNEČNÍ - PLAKÁT