Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Omlouvání dětí

Nemůže-li dítě do MŠ docházet, jsou jeho zákonní zástupci povinni oznámit dobu trvání nepřítomnosti včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte. Absenci zákonní zástupci oznamují pomocí aplikace „Naše MŠ“.

 Pokud bude dítě omluveno :

  • na pracovišti Sluneční do 7.45 hodin,
  • na pracovišti K Nedvězí 66 do 7.40 hodin,
  • na pracovišti K Uhříněvsi 6 do 7.35 hodin
  • na pracovišti V Bytovkách 803 do 7.30 hodin

předešlého dne, bude dítě automaticky odhlášeno ze stravování.

V případě, že zákonný zástupce nestihl pomocí aplikace oznámit, že dítě odchází po obědě, nahlásí tuto skutečnost po příchodu do MŠ učitelce dítěte.

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

  • Zákonný zástupci mají povinnost oznámit dobu trvání nepřítomnosti včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte, přes aplikaci „Naše MŠ“  do 48 hodin.
  • Zákonní zástupci mají povinnost předem známou nepřítomnost svého dítěte včas oznámit třídní učitelce. Nedoložením omluvy bude považováno za hrubé porušení školního řádu. Zakládá povinnost MŠ hlásit tuto skutečnost na OSPOD MČ Praha 22.
  • Zákonní zástupci jsou povinni o uvolnění na 3 dny a výše žádat písemně ředitelku viz Žádost o uvolnění dítěte z mateřské školy (ke stažení na webových stránkách školy).
  • Zákonní zástupci mají povinnost první den příchodu po nepřítomnosti do MŠ omluvit dítě písemně do omluvného listu. Pokud o to budou požádáni třídním učitelem nebo ředitelkou MŠ, nepřítomnost dítěte doložit potvrzením nebo čestným prohlášením.