Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Platby

Stravné a školné:

Školné se platí vždy bankovním převodem na účet školy:

  • Číslo bankovního účtu: 19-326044349/0800
  • Variabilní symbol: viz přidělený VS dítěte
  • Částka: 945 Kč měsíčně

Platba se provádí měsíčně do 15. dne příslušného měsíce

Vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně

Vzdělávání pro dítě s tělesným postižením se poskytuje bezúplatně

Úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) se stanovuje na 0 Kč

Stravné se platí vždy bankovním převodem na účet školy:

  • Číslo bankovního účtu: 19-326044349/0800
  • Variabilní symbol: viz přidělený VS dítěte
  • datum splatnosti: do 15. dne stávajícího měsíce

Částka:

  • Děti |.kat. děti MŠ 3-6 let 1177 Kč měsíčně
  • Děti ||.kat. děti MŠ 7 let 1243 Kč měsíčně

Platba se provádí měsíčně do 15. dne příslušného měsíce

PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ PROSÍM NESLUČUJTE.

Platba stravného je zálohová a bude pololetně vyúčtována dle skutečného počtu odebraného denního stravného.

Dítě, které je přijato do MŠ, se stravuje vždy!

1. Stravné nebude započítáno, pokud bude dítě omluveno do 7:30 hod. předchozího dne. (Platí pro děti s detašovaného pracoviště V bytovkách)

Týká se i odpoledních svačin. Pokud tedy dítě nepůjde domů po obědě ve středu, je třeba mu odpolední svačinu odhlásit nejpozději v úterý do 7:30 hod.

Pokud dítě bude chybět v pondělí, je třeba jej odhlásit ze stravování nejpozději v pátek do 7:30 hod.

2. Stravné nebude započítáno, pokud bude dítě omluveno do 7:40 hod. předchozího dne. (Platí pro děti z detašovaného pracoviště Královice)

Týká se i odpoledních svačin. Pokud tedy dítě nepůjde domů po obědě ve středu, je třeba mu odpolední svačinu odhlásit nejpozději v úterý do 7:40 hod.

Pokud dítě bude chybět v pondělí, je třeba jej odhlásit ze stravování nejpozději v pátek do 7:40 hod.

3. Stravné nebude započítáno, pokud bude dítě omluveno do 7:45 hod. předchozího dne. (Platí pro děti z detašovaného pracoviště Mš Sluneční)

Týká se i odpoledních svačin. Pokud tedy dítě nepůjde domů po obědě ve středu, je třeba mu odpolední svačinu odhlásit nejpozději v úterý do 7:45 hod.

Pokud dítě bude chybět v pondělí, je třeba jej odhlásit ze stravování nejpozději v pátek do 7:45 hod.

Kontaktní osoba: Simona Mendlova, hospodarka@msslunecni.cz