Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

školní vzdělávací program

Děti učíme podle programu „Radost a smích po celý rok“, který zahrnuje všechny oblasti předškolního vzdělávání. Zaměřujeme se na rozvoj celé osobnosti dítěte, aby se vyvíjelo fyzicky, psychicky, sociálně, jazykově i esteticky. Jednotlivé činnosti přizpůsobujeme věku dítěte. Zajišťujeme vhodné prostředí, které dítě povzbuzuje, aby se aktivně rozvíjelo a učilo. Doplňujeme tak rodinnou výchovu a podporujeme každé dítě v jeho individuálních možnostech. Děti se učí pracovat ve skupině, být tolerantní a empatické. 40 U dětí podporujeme ekologické povědomí a zdravý životní styl, na naší zahradě se věnujeme environmentální výchově. Pro polytechnické vzdělávání máme vlastní polytechnickou učebnu. Úzce spolupracujeme s logopedkou Mgr. Chvojkovou, naše vyškolené učitelky jsou asistentky řečové výchovy. 

Celoroční projekty, kterých se účastníme:

  • „Celé Česko čte dětem“: Podporujeme v dětech chuť číst, propagujeme krásné knihy a budujeme vazby v rodině přes společné čtení. Každodenní čtení je pro dítě jakéhokoliv věku skvělou metodou, jak z něj vyroste samostatný, přemýšlivý člověk. Předčítání rozvíjí dítěti jeho znalosti, představivost, slovní zásobu, emoce a vazbu s rodičem. Předčítání je skvělý rodinný rituál, který dodává dítěti pocit bezpečí – moc doporučujeme si společně číst česky, zejména s dětmi s odlišným mateřským jazykem.
  • „Recyklohraní“: Učíme děti, jak třídit a recyklovat odpad, na vlastní kůži zkoušíme např. vrácení baterií a drobných elektrozařízení.